Bättre villkor behövs för att ta tåget i tjänsten

Debattartikel 2019-09-25 

Denna debattartikeln har skrivits av talarna på Tågkonferensdagen för att lyfta behovet av satsningar för att underlätta resande  med tåg i tjänsten. 

Vet du ett tidning där denna debattartikel skulle passa. Tips oss gärna! 

Låt oss gå från flygskam till tågskryt

Att resa med tåg på semestern, för klimatet, har blivit en folkrörelse i Sverige. Journalister från hela världen skriver om revolutionen när det gäller svenskarnas resvanor och fenomen som "flygskam" och "tågskryt". Allt fler vill även kunna resa hållbart med tåg i tjänsten. För att detta ska vara möjligt krävs att Sveriges regering och beslutsfattare på kommunal nivå kraftsamlar för att göra tåget attraktivt.

De senaste årens bränder över hela världen och extrema temperaturer engagerar. Kampanjer som Flygfritt 2020 och Greta Thunbergs Fridays for Future har spelat en avgörande roll när det gäller att få fler människor medvetna om flygets miljö- och klimatpåverkan. 

För många har tåget med sina betydligt lägre utsläpp skapat en möjlighet att resa med gott samvete. Facebookgruppen Tågsemester har över 100 000 medlemmar idag. Varje månad delas där tusentals inlägg med reseberättelser och tips. 

Resultatet hittills är en dramatisk förändring i svenskarnas resvanor. Försäljningen av Interrailkort ökade med 85 procent jämfört med förra året och antalet inrikes resor med tåg ökade med 8 procent. Samtidigt har flygresandet i Sverige minskat med 11 procent sedan förra året, en trend som startade redan 2018. 

Nu när semesterperioden är slut är vi många som vill ta detta engagemang vidare till arbetslivet. Tjänsteresor utgör en femtedel av det totala flygandet i Sverige. För tjänsteföretag utgör tjänsteresorna ofta en stor del av företagets klimatpåverkan. Även myndigheternas utsläpp från flygresor bidrar årligen med över 100 000 ton koldioxid. 

Den 18 oktober kommer vi som undertecknar denna artikel att tala för företag, organisationer och myndigheter under Tågkonferensdagen i Stockholm för att inspirera fler att tåget i tjänsten. Vi ser en stor potential att minska tjänsteresornas klimatpåverkan genom att välja tåget istället för flyget vid allt från konferensresor till studieresor. 

Vi har ställt om våra resor men för att göra tåget attraktivt för fler krävs följande: 

Till SJ och andra tågoperatörer

  • Skapa förutsättningar för möten på tåget. SJ:s sålde av alla sina  tågkonferensvagnar för ett antal år sedan. Nu är det dags att tänka om och köpa in vagnar anpassade för möten och arbetsresor igen. I Finland har de flesta Intercitytåg en konferensvagn. Med möjlighet att boka event-tåg och konferensvagnar kan arbetsmöten och konferenser planeras in på tåget.

Till våra beslutsfattare

  • Ta bort otidsenliga subventioner till flygbranschen och ersätt med moderna subventioner för tågresande. Våra folkvalda behöver fatta beslut som gör det ekonomiskt lätt att välja klimaträtt vid resan. Nu kommer Tyskland sänka momsen på tågresor i landet. Låt oss hoppa på tåget och ta bort momsen på tågresor i Sverige.
  • Ta igen 40 års eftersatta investeringar i järnvägen. Gå till historien som beslutsfattarna som ställde om Sverige som snabbast när det behövdes som mest. Tänk om vi istället för att amortera 443 miljarder på statsskulden, som regeringen planerar att göra, investerar denna summa i järnvägen. Enligt SJ:s beräkningar så skulle vi kunna slutföra de flesta av de viktigaste satsningarna på järnvägen som nu ligger i malpåse i väntan på politisk vilja och handlingskraft. I Tyskland har regeringspartierna nyligen enats om att öronmärka 86 miljarder euro för att förbättra järnvägens infrastruktur. Nu är det dags att vi gör motsvarande satsning i Sverige. För vi behöver spår som gör att tågen kommer fram i tid.

Allt fler svenskar är nu beredda att ställa om våra resvanor både på semestern och i tjänsten. Nu behöver vi politiker som vågar satsa på järnvägen i stor skala så att vi kan lämna flygskammen och bli tågskrytlandet nummer ett.

--

Andreas Sidkvist, arrangör Tågkonferensdagen och medgrundare Tågsemester.nu och Tågkonferens.nu

Susanna Elfors
, tekn dr. Grundare av Tågsemestergruppen och medgrundare Tågsemester.nu och Tågkonferens.nu

Per J Andersson
, författare till boken Ta tåget

Maja Rosen
, grundare av Vi håller oss på jorden

Markus Robèrt
, docent och VD för Cero Sweden

Camilla Lystrand
, Projektledare R&D White Arkitekter

Joakim Crona
, läkare Akademiska sjukhuset Uppsala

Maria Klint
, Tjänstedesigner Antrop

Jim Werngren
, Mikrobiolog och ordf. för Saco-S på Folkhälsomyndigheten


Läs mer om Tågkonferensdagen här!

Andreas Sidkvist
Medgrundare Tågsemesterbyrån

Vilka möjligheter finns att chartra tåg för en konferens eller ett event idag?

Andreas har tillsammans med kollegan Susanna Elfors  jobbat för att det ska bli lättare att ta tåget i tjänsten. Andreas har även kollat upp lämpliga destinationer och utforskat möjligheter att chartra tåg i Sverige genom Tågsemesterbyrån. Här redovisar han resultatet så här långt. 

Andreas Sidkvist

Andreas har jobbat med hållbarhet som drivkraft sedan 2006. Han har bland annat fokuserat på hur en kan skapa hållbara beteendeförändringar, arrangerat TEDx event med olika teman på hållbarhet, lett kreativa verkstäder för städer, samt designat webbsidor för hållbara uppdragsgivare. 

Susanna Elfors
Medgrundare Tågsemesterbyrån

Från hållbar stadsutvecklare till tåginfluencer

På Tågkonferensdagen berättar hon om tågreserevolutionen som pågår, det stora medieintresset och vad hon gör för att öka tågresandet.

Susanna Elfors

Susanna Elfors är doktor i Bebyggelseanalys från KTH och jobbade med hållbar stadsutveckling när hon startade en Facebookgrupp som gav hennes karriär en ny vändning. Som grundare av omåttligt populära Tågsemestergruppen på Facebook med över 100 000 medlemmar har hon blivit ett eftertraktat intervjuobjekt för journalister från när och fjärran. När hon inte ger intervjuer eller föreläser om tågsemesterboomen så arrangerar hon numera gruppresor och evenemang med tågtema. 

Per J Andersson
Författaren och resejournalisten som varit med och grundat Resetidningen Vagabond och numera driver Tågbloggen

Berättar utifrån sin bok "Ta tåget" om tågets historia, via de tidiga järnvägarna, höghastighetstågens revolution och allt däremellan.

Per pratar om hur tåget historiskt sett skapade förorten. När tåget kom på 1800-talet kunde människor för första gången bo på ett ställe flera mil bort och jobba på ett annat. Och så att det regionala tågresandet faktiskt ökat de senaste 30 åren. Men att det finns mer att göra för att företag inte ska slentrianflyga.

Per J Andersson

Andersson har jobbat som journalist sedan tonåren. Han var med och startade och var redaktör för fanzinet Modernes Pop i Västerås i början av 1980-talet. Under samma årtionde arbetade han också som frilans för VLT och reporter på Värnplikts-NyttVästerviks-TidningenFolketVästerbottens-KurirenÖstgöta CorrespondentenDagens Nyheter och fredstidning Pax.

Sedan 1987 är Andersson redaktör och reporter på Vagabond, som han var med och grundade. Han har genom åren frilansat om resor, reseskildringar, globala frågor och Indien för Dagens Nyheters kulturredaktion, Sveriges Natur, TT:s utrikesredaktion och Obs i Sveriges Radios P1. 

Andersson undervisar också på resereportageskrivarkurser och på journalistskolor samt föreläser om Indien, tågresor, vandringar, hållbart resande och resandet i allmänhet.

Hans böcker har varit framgångsrika utomlands. New Delhi–Borås har översatts till 17 språk, medan För den som reser är världen vacker hittills översatts till tyska.

Andersson utsågs 2010 till Årets Journalist av Sveriges Tidskrifter i samband med Tidskriftsgalan på Cirkus i Stockholm. 2018 vann den engelska översättningen av hans bok New Delhi–Borås det brittiska resebokpriset Marco Polo Outstanding General Travel Themed Book of the Year, på en gala på Olympia Arena i London. Hösten 2019 kommer hans nästa bok om tågresandets dåtid, Nutid och framtid, samtidigt som han medverkar i Facebookgruppen Tågsemesters bok som publiceras i mars 2019.

Maja Rosén
Vi håller oss på jorden

Bli en del av rörelsen

Maja kommer att prata om hur ni som företag kan bli en del av den växande rörelse som tar klimatkrisen på allvar, och som tar täten i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att förändra er resepolicy till förmån för tågresor minskar ni inte bara era egna utsläpp rejält – ännu större nytta ligger i vilka följdeffekter en sådan policy får.

Maja Rosén

För elva år sedan slutade Maja Rosén att flyga för klimatets skull. Förra året bestämde hon sig för att också försöka påverka andra, vilket resulterade i organisationen Vi stannar på jorden

Markus Robért
Docent KTH och VD Cero Sweden AB

Framgångsfaktorer för fler hållbara resor

Markus presenterar CERO-modellen och de framgångsexempel som skapats bland organisationer som tillämpat metodiken och uppnått goda resultat. Vikten av att sätta tydliga mål, utveckla konkreta målscenarier, och att utifrån detta definiera handlingsplaner som tydligt väger in såväl ekonomisk nytta som medarbetarnas förbättrade tillgänglighet och arbetsmiljö

Markus Robért

Markus Robèrt är teknisk fysiker och docent vid KTH som utvecklade modellen CERO i sin doktorsavhandling. CERO har idag implementerats i över 90 företag, kommuner och andra organisationer för att nå klimatmål för resor kostnadseffektivt. Över 80% av organisationerna som följt upp sina CERO-processer är i takt med de globala klimatmålen samtidigt som de spar miljonbelopp på ett effektivare resande. Överflyttning av arbetspendlingsresor och tjänsteresor utgör alltid en central del i de konkreta målscenarier som utvecklas i CERO-processerna runt om i landet.

Camilla Lystrand
Travel Manager, White Arkitekter

49 tågvarv runt jorden med morot som drivmedel

Förra året åkte vi 49 varv runt jorden med tåg. Hur man använder morot istället för piska i ett företag där resandet är vardag.

Camilla Lystrand

Camilla Lystrand, Travel Manager och Projektledare på White arkitekter. Jobbar med alla reserelaterade frågor samt med kulturbärande aktiviteter såsom studieresor för arkitekter och Whitedagen (stort årligt event för hela företaget).

Om White arkitekter

White Arkitekter är en praktik för arkitektur, urban design, landskapsarkitektur och interiör design som arbetar för hållbarhet i alla former. White har 900 anställda på 13 kontor i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.  

Joakim Crona
Läkare Akademiska sjukhuset Uppsala

Tåget vägen framåt för akademin

Joakim kommer att berätta om ett konkret projekt för hållbart resande inom akademin

Joakim Crona

Före detta frequent flyer. Nu flitig tågresenär med totalt 12 000 km under 2019. 

Maria Klint
Tjänstedesigner Antrop

Workshop på tåget - Så funkar det!

På tågkonferensdagen kommer hon berätta om Antrops resepolicy och om en workshop hon ledde i en tågvagn från Stockholm till Göteborg.

Maria Klint

Maria Klint är tjänstedesigner på Antrop där hon jobbar med innovation och design som skapar kundnytta, affärsnytta och planetnytta. Antingen genom att designa smarta digitala tjänster, skapa beteendeförändring mot mer hållbara val eller ta sig an mer komplexa samhällsutmaningar genom att leda policylab.

Antrop är en UX- och tjänstedesignbyrå som använder designmetodik för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Jim Werngren
PhD Mikrobiolog och Ordf. för Saco-S på Folkhälsomyndigheten

Tågpremie- ett styrmedel för hållbart tjänsteresande

Jim berättar om det fackliga arbetet för att premiera de som väljer tåg istället för flyg i tjänsten. Folkhälsomyndigheten fick mottaga SJ’s Hållbarhetsdiplom 2019 för införandet av en tågpremie i myndighetens reseavtal.

Jim Werngren

Jim Werngren är utredare på Folkhälsomyndigheten och arbetar som mikrobiolog. Under sina två år som ordförande för Saco-S på myndigheten har han jobbat ihärdigt för att inkludera klimatfrågan i det fackliga arbetet. Jim är också initiativtagare till uppstarten av Klimatinitiativet, ett forum där medarbetare på myndigheten kan träffas en gång per månad för att diskutera och arbeta fram olika förslag för ökat hållbart resande.

Tågkonferensdagen arrangeras av